Gabrielle heeft mij laten kennismaken met nieuwe handvatten en manieren bij bv. communicatie die bij mij persoonlijk passen. In het traject staan ook je kwaliteiten en sterke punten centraal. Ik ben mij bewust geworden van mijn eigen kwaliteiten en zwakten. Dit heeft gezorgd voor een vergroting van mijn zelfkennis. Dit traject heeft mij geholpen meer zelfvertrouwen te krijgen en assertiever te zijn.
Gabrielle is een fijne, rustige en betrouwbare coach.
Ook voor jong volwassenen en studenten is dit coachingstraject zeker aan te raden.