Zo helpt de CSR-methode je bij het herstel van burn-out

Er zijn verschillende manieren om het herstel van je burn-out aan te pakken. De meest geschikte methode verschilt per persoon, onder andere door de intensiteit van de burn-out, de klachten die ermee gepaard gaan en je persoonlijke voorkeuren. Eén van de methoden die als behandeling bij een burn-out kunnen worden ingezet, is de CSR-methode. Deze methode staat in deze blog centraal.

In de traditionele aanpak van een burn-out wordt vaak alleen gekeken naar de psychische klachten en de directe oorzaken van de overspanning. Daarbij wordt echter voorbij gegaan aan de lichamelijke klachten en de dieper liggende oorzaak. Overbelasting op het werk, een veelgenoemde directe oorzaak van een burn-out, kan bijvoorbeeld weer worden veroorzaakt door perfectionisme of het onvermogen om werk uit te besteden en vaker nee te zeggen.

Hoe burn-out klachten zichzelf in stand houden en verergeren

CSR staat voor chronic stress reversal, ofwel het voorgoed terugdraaien van de effecten van je stressklachten. Deze methode gaat ervan uit dat de dieper liggende oorzaak van je stressklachten zal blijven voortbestaan, waardoor stressklachten in stand worden gehouden of verergeren; een vicieuze cirkel of zelfs een neerwaarts spiraal. Tijdens het herstel van je burn-out is het daarom belangrijk om ook naar de oorzaken te kijken. Alleen dan is het mogelijk om volledig te herstellen en het risico op een terugval te minimaliseren.

Een burn-out ontstaat nooit zomaar. Er is altijd sprake van langdurige mentale en/of fysieke overbelasting. Een burn-out kan ontstaan door langdurige hoge werkdruk vanuit je baan of studie, maar ook door een plotselinge verandering of een combinatie van omstandigheden. Een ingrijpende verandering, zoals een overlijden, verhuizing, wisseling van baan of een zieke naaste, levert doorgaans veel extra stress op. Langdurig moeten zorgen voor een ziek familielid, naast een fulltime baan, een sociaal leven en het opvoeden van kinderen kan leiden tot de eerdergenoemde overbelasting, zeker wanneer er onvoldoende steun vanuit de omgeving is. Het wegvallen van een collega, waardoor je meer taken op je werk moet oppakken en daarom steeds vaker overwerkt, kan uiteindelijk ook resulteren in een burn-out.

Pak burn-out klachten aan bij de bron

Het probleem met de bovengenoemde situaties is vaak dat men geen andere uitweg ziet en daarom stug doorgaat. De aan stress gerelateerde klachten, zoals concentratieproblemen, vermoeidheid, slaapproblemen, maagklachten en hoofdpijn, zorgen er vervolgens weer voor dat het omgaan met de situatie nog lastiger wordt. Om volledig van een burn-out af te kunnen komen, is het daarom belangrijk om ook de achterliggende oorzaak te achterhalen en aan te pakken. In het geval van het zieke familielid kan bijvoorbeeld worden gezocht naar andere mensen die af en toe kunnen helpen of is het mogelijk om aanspraak te maken op bepaalde regelingen of voorzieningen vanuit de overheid.

In het geval van overbelasting op het werk kan het gesprek met de werkgever worden aangegaan, waarbij wordt gezocht naar een manier om de werkdruk te verlichten. Misschien kunnen enkele taken onder collega’s worden verdeeld, maar mogelijk is het nodig om een extra personeelslid aan te nemen om de overbelasting van het huidige personeel weg te nemen. Er is altijd wel een oplossing te vinden voor jouw probleem, het is alleen vaak lastig om dit in te zien wanneer je er zelf middenin zit. Een burn-out coach kan je hierbij helpen.

Burn-out herstel door de CSR-methode bij Coachpraktijk Achterhoek

Coachpraktijk Achterhoek maakt bij de behandeling van een burn-out gebruik van de CSR-methode. Een coach die volgens deze methode werkt, helpt je allereerst bij zowel je lichamelijke als psychische klachten. Ook je gedrag wordt onder de loep genomen: hoe kun je dit aanpassen om overbelasting in de toekomst te kunnen voorkomen of sneller stop te zetten? Zodra de symptomen van je burn-out voldoende zijn afgenomen, gaan we aan de slag met het aanpakken van de oorzaak en het heropbouwen van je energie. Indien nodig werken we tevens een plan uit voor je re-integratie.

Wil je een keer vrijblijvend kennis maken om te kijken of je een klik hebt met onze coaches en om meer te leren over de CSR-methode bij burn-outklachten?
Je bent van harte welkom voor een intakegesprek. Neem gerust contact op, dan plannen we dit in.

Coachpraktijk Achterhoek CSR Expertisecentrum Stress en Veerkracht

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen

Gabrielle kiefmann coachpraktijk achterhoek