Ervaring met de TMA talentenanalyse

Sinds enige tijd is Coachpraktijk Achterhoek aangesloten bij Kickor, waardoor we de TMA Talentenanalyse tegen een gereduceerd tarief kunnen aanbieden aan jongeren onder de 30 jaar.
Coachpraktijk Achterhoek werkt al een hele tijd met de TMA kerntalentenanalyse. Het is een hele mooie test om te ontdekken wat je drijfveren en talenten zijn. Het geeft je onder andere inzicht in de ontwikkelbare competenties.
De vragenlijst vul je (thuis) online in en de uitkomsten daarvan bespreek je samen met je coach. Je ontvangt verschillende rapportages, zowel op papier als digitaal.

Ervaring met de TMA Kerntalentenanalyse

Een coachee van 22 jaar schreef over haar ervaring met de TMA Talentenanalyse in combinatie met een coachtraject.

De opzet van coachtraject was heel duidelijk. Gabriëlle is als coach persoonlijk betrokken en kon zich goed in mij inleven. Hierdoor kwam alle focus te liggen op mij als individu. Dit was soms confronterend (in positieve zin), maar het maakt dat je samen goed kan brainstormen en dingen uit kan sluiten.

Ik vond de communicatie in de sessies en daaromheen fijn. Het was flexibel en aangepast aan mijn wensen en behoeften. Ook werden er goede, persoonlijke en specifieke vragen gesteld die mij aan het denken hebben gezet. Door het nadenken over en het beantwoorden van deze vragen, ben ik erachter gekomen wie ik ben en wat wel en niet bij mij past.

Tijdens de coachgesprekken hebben we veel voorbeeldcasussen besproken, waardoor ik meer kon accepteren dat het maken van een studie- / beroepskeuze simpelweg (ook voor anderen) niet makkelijk is. Ook begreep ik mijzelf aan de hand van deze praktijkvoorbeelden beter, met de talenten en gedragingen die wel en niet op mij van toepassing zijn.
Daarbij stelde Gabriëlle ook weer gerichte vragen om erachter te komen wie ik ben.

Ik vond het fijn dat ik de TMA kerntalentenanalyse gedaan heb. Doordat de test de consistentie meet geeft de test mij het vertrouwen dat de resultaten overeenkomen met wie ik echt ben. Ik kon mij dan ook goed vinden in alle resultaten van de beschreven talenten. Door de test ben ik er dus meer achter gekomen wie ik ben en waarom ik op een bepaalde manier handel.
Ik kon het, door middel van een toelichting van de coach van Coachpraktijk Achterhoek, op mijzelf en gebeurtenissen betrekken. De invulling en inzet voor in de toekomst is daarbij nog wel lastig. Maar deze eerste stap is sowieso belangrijk: de inzage in jezelf.

Coachpraktijk Achterhoek is aangesloten bij Kickor (Jongerencoach) en kan daardoor de TMA aanbieden tegen een gereduceerd tarief aan jongeren onder de 30 jaar.
Lees meer over de TMA en Kickor en zet de eerste stap naar het leren kennen van jezelf!

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen