Zo zet je generatiedenken in op de werkvloer

generatiedenken op de werkvloer

Generatiedenken klinkt in de eerste instantie misschien als iets negatiefs. We kennen allemaal de uitspraken als “de jeugd van tegenwoordig weet niet meer wat hard werken is” en “jullie hebben makkelijk praten, vroeger kon een gezin met één kostwinner nog een huis kopen”. Er bestaan veel vooroordelen over elke generatie en de daadwerkelijke verschillen in eigenschappen en mentaliteit zorgen nog wel eens voor onbegrip. Maar elke generatie heeft ook goede kwaliteiten die op de werkvloer goed van pas komen. Daarom is het juist interessant om de verschillende generaties te leren kennen en begrijpen, waar je nuttige lessen voor je eigen werk uit kunt halen. Zo kun je generatiedenken inzetten om je eigen werkplezier te vergroten.

Wat zijn de voornaamste kenmerken van elke generatie?

Over de exacte definitie van generaties bestaan veel meningsverschillen. Een belangrijk verschil tussen de veelgebruikte Amerikaanse generatietijdlijn en de Nederlandse variant is bijvoorbeeld het ontbreken van de Pragmaten, ook wel bekend als de patatgeneratie. En Generatie X, bij ons ook wel bekend als de Verloren Generatie, beslaat in Nederland een andere tijdperiode en is heel anders dan de Amerikaanse Verloren Generatie die decennia eerder leefde. In deze blog houden we de generatietijdlijn van Youngworks en Generations INC aan.

Er zijn vijf generaties die je op de werkvloer tegen kunt komen: Babyboomers, Generatie X, Pragmaten, Millennials en Generatie Z. De voorgaande generatie is allang met pensioen, de jongere generatie zit nog op school.

Babyboomers zijn geboren tussen 1941 en 1955, ofwel tijdens de Tweede Wereldoorlog of kort erna. De oorlog hebben ze zelf niet bewust meegemaakt, hun ouders wel. Zij groeiden op in de periode van wederopbouw na de oorlog en staan bekend om hun loyaliteit, werkethiek, formaliteit en sterke hang naar traditie en hiërarchie. Vaak blijven ze decennialang bij dezelfde werkgever werken. Veel Babyboomers zijn inmiddels met pensioen, maar soms kom je de jongere Babyboomers toch nog tegen op de werkvloer, waar ze graag hun steentje blijven bijdragen.

Generatie X is geboren tussen 1955 en 1970. Deze generatie staat ook wel bekend als de Verloren Generatie, omdat ze deels zijn gevormd door een economische crisis en werkeloosheid. Op de werkvloer staan ze bekend als hardwerkende, plichtsgetrouwe doorzetters. Veel van hen bevinden zich in de levensfase waarin ze enerzijds zorgdragen voor hun eigen ouders en anderzijds voor hun kleinkinderen.

De Pragmaten zijn de kinderen van de Babyboomers en worden soms ook wel de Patatgeneratie genoemd, omdat ze een relatief losse opvoeding kregen en het in hun tijd economisch erg goed ging. Door de tijd waarin ze opgroeiden zijn ze hoger opgeleid dan voorgaande generaties en was er ruimte om zich te ontwikkelen. Op de werkvloer staan ze bekend als snel, praktisch en zelfstandig en om de waarde die ze hechten aan promoties en groeikansen. De kinderen van de oudere Pragmaten zijn inmiddels uit huis, die van de jongere Pragmaten wonen vaak nog wel thuis.

De daaropvolgende generatie heet Generatie Y maar veel mensen zullen deze generatie kennen als de Millennials, geboren tussen 1986 en 2000. Zij groeiden op in een tijd van grote technologische ontwikkeling. Veel Millennials hebben de opkomst van het internet en de smartphone bewust meegemaakt. Ze groeiden op in een economisch goede tijd en kregen veel aandacht van hun ouders, maar worstelen nu met de verwachtingen die mensen van hen hebben. Ze hechten veel waarde aan persoonlijke groei en een goede balans tussen werk en privé en zijn niet bang om van baan te wisselen als een werkgever hen niet kan bieden waar ze behoefte aan hebben. Qua levensfase zijn ze nu bezig met settelen en denken ze na over hun kinderwens en positie op de woningmarkt.

Generatie Z begint langzaam maar zeker op de werkvloer te verschijnen. Deze generatie werd geboren tussen 2001 en 2015 en staat ook bekend als de Digital Natives. De digitale revolutie kwam voor hun tijd, dus zijn zij opgegroeid met de vele ontwikkelingen die daaruit voortkwamen, maar ook met de grote crises die de afgelopen jaren opkwamen. Deze generatie is digitaal zeer vaardig en wereldbewust, wat zich bijvoorbeeld uit in hun visie op diversiteit en duurzaamheid. Op de werkvloer hechten ze veel waarde aan hun vrijheid, maar wel vanuit een stabiele basis.

Hoe gebruik je generatiedenken in je voordeel?

Nu je meer weet over de verschillende generaties op de werkvloer en wat zij belangrijk vinden, kun je hier je voordeel uit halen. Omdat de generaties zijn gevormd door verschillende gebeurtenissen, vinden zij verschillende dingen belangrijk en staan ze op verschillende manieren in het leven. Dat beïnvloedt hun acties en de manier waarop zij communiceren. Voor generatiegenoten is dit vaak logisch, tussen verschillende generaties kan hierdoor onbegrip en verwarring ontstaan, wat de werksfeer en samenwerking niet altijd ten goede komt.

Om elkaar beter te begrijpen is het daarom nuttig om meer te weten over de generatie waar mensen toe behoren. En met die kennis op zak kun je de manier waarop je zelf met hen communiceert en samenwerkt ook aanpassen, waardoor je een stuk effectiever en efficiënter te werk kunt gaan. Ook voor leidinggevenden en HR professionals is dit een belangrijk onderwerp, want de generatie waartoe men behoort, zegt vaak iets over de waarden die men belangrijk vindt. Door daar rekening mee te houden bij het opstellen van vacatures en het vormgeven van functies, kan het aantrekken van nieuw personeel sneller verlopen. Door er ook bij de huidige medewerkers rekening mee te houden, verkleint de kans dat zij ontevreden raken en van baan wisselen. Dat hoeven geen grote interventies te zijn. Soms kan het aanbieden van flexibele werktijden al genoeg zijn voor de jongere generaties en zorgt een gunstig beleid rond mantelzorg ervoor dat oudere generaties zich gehoord voelen.

Daarbij wel de kanttekening dat generatiedenken mensen over één kam scheert en dat je moet oppassen dat je niet teveel generaliseert. Generaties beslaan vijftien jaar, waarbinnen veel verschillen kunnen bestaan. Vaar daarom niet blind op de kenmerken die het gros van een generatie typeren, maar blijf ook oog houden voor ieder individu.

Omarm elkaars krachten en biedt ondersteuning bij de valkuilen

Wanneer verschillende generaties samenwerken biedt dit de kans om veel van elkaar te leren, maar dat vereist wel dat we begrip voor elkaar tonen. In een veilige werkomgeving waarin iedereen zich gehoord voelt, is er ruimte om de krachten van elke generatie optimaal te benutten én om elkaar te ondersteunen bij de valkuilen en uitdagingen die daar tegenover staan.

In deze blog hebben we je een hoop verteld over de verschillende generaties en hoe zij in elkaar steken. Wil je deze theorie vertalen naar de praktijk, maar kun je daar wat hulp bij gebruiken? Coachpraktijk Achterhoek biedt verschillende mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Het onderwerp generatiedenken kan deel uitmaken van de individuele training Persoonlijk Leiderschap, maar het organiseren van een infomiddag of op maat samengestelde workshop is ook een optie. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen

Gabrielle kiefmann coachpraktijk achterhoek