Gratis Loopbaanadvies

Allemaal ondervinden we de gevolgen van de coronacrisis en de vele maatregelen die zijn getroffen om erger te voorkomen. De overheid is hierdoor voor een zware taak komen te staan: zo veel mogelijk mensen in bescherming nemen. Die bescherming is in de eerste plaats natuurlijk op het gebied van de volksgezondheid, maar geldt uiteindelijk ook voor de arbeidsmarkt.

De regering stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor loopbaanadvies met het persoonlijk ontwikkeladvies en (online) scholing met de tijdelijke subsidieregeling NL leert door.

Wie kan er gebruik maken van een gratis loopbaanadvies?

Het loopbaanadvies is er voor werkenden en werkzoekenden van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het geldt dus ook voor flexwerkers, zzp’ers en ondernemers. Je zou dus kunnen zeggen dat het voor iedereen is die nog niet met pensioen is.

In 2019 heette deze regeling Ontwikkeladvies 45+. Veel 45-plussers hebben in 2019 een gratis loopbaantraject bij Coachpraktijk Achterhoek gevolgd.

Wat houdt het loopbaanadvies in?

Tijdens het loopbaanadvies biedt Coachpraktijk Achterhoek ondersteuning bij het richting geven aan je eigen loopbaan. Je krijgt inzicht in je huidige baan of werkzaamheden, we bekijken of dit nog wel past bij wie je bent en wat je wil, we hebben aandacht voor het werken in de toekomst en we zetten stappen om je werk toekomstbestendig in te richten.

Het Persoonlijk Ontwikkeladvies begint met het maken van een arbeidsmarktscan, waarmee mogelijkheden op de arbeidsmarkt en/of ondernemerskansen in kaart gebracht worden, op basis van je kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen.

Na de intake en de arbeidsmarktscan, volgen er 3 coachgesprekken, online of in het kantoor van Coachpraktijk Achterhoek in Silvolde.

Het Ontwikkeladvies wordt afgerond met een ontwikkelplan. In dit ontwikkelplan staan acties beschreven die je op de korte of lange termijn kan inzetten.

Waar of bij wie mag ik het loopbaanadvies volgen?

Om in aanmerking te komen voor loopbaanadvies met subsidie moet je coach geregistreerd staan bij Noloc.
Coachpraktijk Achterhoek is NOLOC-gecertificeerd en voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Hoe kan ik me aanmelden voor een loopbaanadvies?

Het Persoonlijk Ontwikkeladvies is 100% gratis en wordt gesubsidieerd door de overheid. Je hoeft het ook niet zelf voor te schieten. Coachpraktijk Achterhoek verzorgt voor jou de administratieve afhandeling.
Bij 20.000 registraties stopt de subsidie, wil je gebruik maken van het gratis loopbaanadvies, wees er dan op tijd bij!

Aanmelden voor het Loopbaanadvies? Stuur een mail naar info@coachingaanzet.nl of neem contact op via het contactformulier.

Ervaringen van deelnemers aan het 45+ Ontwikkeladvies

“De manier waarop de coach met me communiceerde was gelijkwaardig, ze drong mij geen mening op, liet me zelf conclusies trekken en liet me uitpraten. Ik heb het traject met Coachpraktijk Achterhoek als zeer positief ervaren.”

Goede gesprekken die snel de juiste diepgang hadden. Goede hulpmiddelen die goed werkten en trefzeker mijn aard weergaven. Voldoende tijd om dit verder uit te diepen, mooie spiegels met mezelf, veel begrip voor mijn eigen persoon en situatie. Prachtig om mezelf de spiegel voor te houden,” schreef Willem, een van de coachees die ik de afgelopen tijd mocht helpen binnen het Ontwikkeltraject 45+. Samen namen we zijn knelpunten onder de loep en werkten we in vier gesprekken naar vooraf gestelde doelen toe.

“Het coachingtraject zorgde er voor dat ik een spiegel voor kreeg, waardoor ik met een kritische blik naar mezelf leerde kijken. Ik ontdekte mijn kwaliteiten en mijn valkuilen. Ik weet nu weer wat ik wil, wat ik kan en waar ik voor wil gaan. Dit is een drijfveer voor de toekomst, waardoor ik weer eigen baas ben over mijn loopbaantraject. Gabriëlle, bedankt voor jouw vertrouwen en je begeleiding in het coaching traject.”

Update 31-3-2022:
Vanaf 1 april is het Stap-budget ook in te zetten voor loopbaanadvies. Dit ontwikkeladvies is speciaal bedoeld voor mensen die niet geschoold of praktisch geschoold zijn (maximaal mbo-2 niveau).
Wil je daar meer over weten? Lees mijn blog over het Stap-budget voor ontwikkeladvies.

Behoor je niet tot de groep die een subsidie voor het ontwikkeladvies krijgt? Uiteraard kun je voor een loopbaanadvies nog steeds terecht bij Coachpraktijk Achterhoek. Stuur ons gerust een e-mail of vul het contactformulier in bij vragen of voor aanmeldingen.

erkenningen coachpraktijk achterhoek

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen