Hoe kunnen werkgevers het gratis ontwikkeladvies aanvragen?

Aanpassing december 2021:
Helaas is de subsidie voor een gratis loopbaantraject via NL Leert Door niet meer beschikbaar. Uiteraard kun je voor een loopbaanadvies voor je werknemers nog steeds terecht bij Coachpraktijk Achterhoek. Stuur ons gerust een e-mail of vul het contactformulier in bij vragen of voor aanmeldingen.

Een loopbaanadvies is niet alleen nuttig voor werkzoekenden of werknemers die een carrièreswitch overwegen. Het is voor iedereen verstandig om van tijd tot tijd na te denken over zowel je tevredenheid over je huidige werkgever, functie en functioneren als over de manieren waarop je jezelf nog verder kunt doorontwikkelen. Als werkgever is het belangrijk om dit bij je medewerkers te stimuleren. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht, bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van de NOW 2.0. Hoe dit precies werkt en wat je daarvoor moet regelen, dat leg ik je uit in deze blog.

Wat verandert er door de NOW 2.0?

De coronacrisis treft ons allemaal. Om het virus onder controle te houden is een aantal maatregelen getroffen, dat sommige sectoren helaas behoorlijk onder druk zetten. Om te voorkomen dat bedrijven die zwaar worden getroffen door het coronavirus en/of de maatregelen in de problemen raken, heeft de overheid verschillende steunprogramma’s in het leven geroepen, waaronder de NOW. De NOW, kort voor Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, ondersteunt bedrijven die een sterk omzetverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis. Vanuit de NOW kunnen werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Hoe hoog deze tegemoetkoming is, is afhankelijk van zowel het omzetverlies als het loon dat de werknemers normaliter ontvangen.

Oorspronkelijk ging de NOW over de maanden maart, april en mei 2020. Daarna bleek dat continuering wenselijk was, wat gebeurde in de vorm van de NOW 2.0. Deze verschilt op verschillende vlakken van de eerste NOW, waaronder door de toevoeging van een inspanningsverplichting voor werkgevers. Wanneer je als werkgever gebruik wenst te maken van de NOW 2.0, ben je verplicht om je werknemers te stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door bijscholing in hun eigen vakgebied of juist omscholing naar een andere functie, afhankelijk van de mate waarin je bedrijf door de crisis wordt getroffen.

Ontwikkeladvies volgens het noodplan NL leert door

Nou is het begrijpelijk dat je werknemers niet direct weten wat ze het best kunnen doen. Het kabinet heeft daarom het noodplan NL leert door opgezet. Via dit plan wordt 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aanbieden van ontwikkeladviezen. Wanneer je werknemers volgens dit plan een loopbaanadvies inwinnen, wordt dit hieruit volledig betaald, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het loopbaanadvies wordt gegeven door een gecertificeerde coach.
  • Voorafgaand aan het advies wordt een arbeidsmarktscan uitgevoerd.
  • Het loopbaanadvies bestaat uit minstens vier uur coaching.

Binnen deze eisen kunnen je medewerkers zelf op zoek gaan naar een loopbaancoach die bij hen past.

Wat moet ik als werkgever doen?

Van werkgevers wordt verlangd dat zij hun werknemers stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Dit kan onder andere door een loopbaanadvies in te winnen en op basis hiervan om- of bijscholing te volgen. Het aanvraagproces is erg eenvoudig; je werknemers benaderen een loopbaancoach naar keuze en deze regelt vervolgens de subsidieaanvraag en administratieve zaken. Deze coach gaat samen met de werknemer aan de slag en uit een kort traject volgt uiteindelijk een ontwikkelplan. Je werknemer mag zelf bepalen of hij of zij dit ontwikkelplan met jou of een andere leidinggevende deelt.

Loopbaanadvies bij Coachpraktijk Achterhoek

Update 31-3-2022:
De gratis ontwikkeladviezen vanuit de NOW zijn niet meer beschikbaar.
Vanaf 1 april is het Stap-budget in te zetten voor loopbaanadvies. Dit ontwikkeladvies is speciaal bedoeld voor mensen die niet geschoold of praktisch geschoold zijn (maximaal mbo-2 niveau).
Wil je daar meer over weten? Lees mijn blog over het Stap-budget voor ontwikkeladvies.

Behoor je niet tot de groep die een subsidie voor het ontwikkeladvies krijgt? Uiteraard kun je voor een loopbaanadvies nog steeds terecht bij Coachpraktijk Achterhoek. Stuur ons gerust een e-mail of vul het contactformulier in bij vragen of voor aanmeldingen.

Voor een loopbaanadvies voor je werknemers kun je nog steeds terecht bij Coachpraktijk Achterhoek. Stuur ons gerust een e-mail of vul het contactformulier in bij vragen of voor aanmeldingen.

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen

Gabrielle kiefmann coachpraktijk achterhoek