Hechtere leerkrachtenteams door inzichten in drijfveren en talenten

drijfveren talenten

Onlangs mocht Coachpraktijk Achterhoek de teambuildingworkshop Drijfveren & Talenten verzorgen voor de basisschoolteams van Stichting BasisBuren, een scholengemeenschap waar tien basisscholen in de gemeente Buren onder vallen. Hoewel de scholen zich allemaal in dezelfde streek bevinden en onder dezelfde stichting vallen, heeft elke school een eigen identiteit, wat in lijn is met de visie van de scholengemeenschap: elk kind de mogelijkheid geven om op zijn of haar eigen niveau te leren via de eigen leerstijl. Ook diversiteit en samenwerking zijn belangrijke thema’s voor Stichting BasisBuren.

Alle kansen om jezelf te ontwikkelen

De scholengemeenschap vindt het belangrijk om elk kind de beste kansen aan te reiken om zich te ontwikkelen, maar dit geldt ook voor de docenten. Voor werkgeluk in het onderwijs, waarover wij al eerder schreven, is daarom veel aandacht. Eén van de manieren waarop Stichting BasisBuren hier concreet mee aan de slag ging, was het aanvragen van de teambuildingworkshop Drijfveren en Talenten bij Coachpraktijk Achterhoek.

Deze workshop hebben Bregje & Gabrielle met veel plezier verzorgd voor elk van de tien teams, die hier met veel enthousiasme aan deelnamen. Door de oprechte aandacht voor elkaar waren dit niet alleen workshops voor persoonlijke groei, maar ook voor het verdiepen van de onderlinge band en het versterken van de samenwerking. Tijdens de workshops leerden de leerkrachten meer over hun eigen kwaliteiten en de ontwikkelpunten waar ze concreet mee aan de slag kunnen. Door hier vervolgens samen mee aan de slag te gaan tijdens groepsopdrachten, leerden de teams ook elkaars talenten en drijfveren beter kennen. Daardoor is het in de toekomst makkelijker om bepaalde taken te verdelen onder het team en om onderling beter te communiceren.

Zeer positief

“De workshop zelf is door mij en het team als zeer positief ervaren,” vertelde Marie-Louise ten Brinke, Directeur Prins Willem Alexander. “Er is gewerkt vanuit drijfveren en kwaliteiten. Elkaar kwaliteiten toedichten laat een mens groeien en vergroot het teamgevoel. Het bespreken van de betekenis van kleuren en daarna inzicht krijgen in elkaars hoofdkleur maakt dat iedereen meer begrip krijgt voor elkaar en de manier van handelen en reageren. Ik kan iedereen deze workshop aanraden! Het geeft inzicht in elkaar en voor jou als directeur geeft het inzicht in waar jouw team nog aanvulling nodig heeft.”

Verbindende communicatie en Transactionele Analyse

Voor de schooldirecteuren mochten we in september een aanvullende workshop verzorgen. Aan hen gaven we een workshop waarbij verbindende communicatie en Transactionele Analyse centraal staan. Deze workshop heeft als doel om goede verbindingen tot stand te brengen, waarbij men rekening houdt met de eigen behoeften en die van de ander. Er worden geen oordelen of verwijten uitgesproken, waardoor men de ander tegemoet kan komen zonder zichzelf te verliezen of weg te cijferen. Door een dergelijke verbinding tot stand te brengen, kan men op een gelijkwaardige manier communiceren.

De Transactionele Analyse (TA) is een praktische, heldere theorie over persoonlijkheid, communicatie en ontwikkeling, waarin de zorg en het respect voor mensen centraal staan. Deze theorie werd ontwikkeld door de psychiater Eric Berne, die van oorsprong psychoanalytisch is opgeleid. TA is een doelgericht communicatiemodel dat voor iedereen te begrijpen is, waardoor we er bij Coachpraktijk Achterhoek graag mee werken.

Vraag een workshop aan bij Coachpraktijk Achterhoek

Wil je ook meer inzichten in de drijfveren en talenten binnen je team en de onderlinge communicatie optimaliseren? Of ben je in het algemeen benieuwd wat Coachpraktijk Achterhoek voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen

Gabrielle kiefmann coachpraktijk achterhoek