Dit kunnen Millennials en Generatie X van elkaar leren

generatieverschillen

Generatie X en Millennials maken beiden een zeer groot deel uit van de beroepsbevolking. Dat houdt in dat ze elkaar veel tegen zullen komen op de werkvloer en ook samen moeten werken. Soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Op veel vlakken lijkt het alsof ze loodrecht tegenover elkaar staan. Wanneer je je echter verdiept in beide generaties en meer leert over wat hen heeft gevormd, wat zij belangrijk vinden en wat hun doelen en valkuilen zijn, zul je merken dat er veel meer begrip ontstaat. Het is namelijk geen kwestie van goed of fout. Beide generaties vullen elkaar juist ontzettend goed aan, wanneer ze voor elkaar open staan.

De eerste stap is om elkaar beter te leren kennen. Daarom gaan we eerst kort in op beide generaties en wat hen heeft gevormd.

Wie is Generatie X?

Generatie X is geboren tussen 1955 en 1970. Hun ouders behoren tot de Stille Generatie, die na de Tweede Wereldoorlog keihard heeft gewerkt aan de wederopbouw van het land. Van hun kinderen, Generatie X, werd hetzelfde verwacht. Deze generatie had meestal de mogelijkheid om een degelijke opleiding te volgen, maar door een zware economische crisis heerste er veel werkloosheid. Mede daardoor wordt deze generatie ook wel de Verloren Generatie genoemd. Omdat de mensen in deze generatie het zwaar hadden in hun beginjaren op de arbeidsmarkt én van huis uit altijd hebben meegekregen dat ze niet moeten zeuren, hebben ze zich vaak ontpopt tot harde, loyale werkers.

Wie zijn de Millennials?

Millennials, ook wel bekend als Generatie Y, zijn geboren tussen 1985 en 2000. Zij groeiden op in een tijd waarin het economisch goed ging en waarin de digitale ontwikkelingen elkaar snel opvolgden. Omdat ze opgroeiden tijdens de opkomst van het internet en de smartphone zijn ze hier erg handig mee, maar ze weten ook nog goed hoe het leven voor de digitale revolutie eruit zag. Door de goede economische omstandigheden en opleidingskansen hebben Millennials veel kansen gekregen in het leven. Dat maakt dat zowel hun ouders als de Millennials zelf hoge verwachtingen hebben, waar ze niet altijd aan kunnen voldoen. Dat maakt deze generatie vatbaar voor burn-outs.

De overeenkomsten tussen Generatie X en Y

Tussen de beschrijvingen van beide generaties zijn verschillen te vinden, maar ook een belangrijke overeenkomst. Beiden zijn namelijk harde werkers. Voor Generatie X is hard werken belangrijk, iets wat ze thuis meekregen en waar ze door de hoge werkloosheid in hun jonge jaren nog meer waarde aan zijn gaan hechten. Millennials zijn harde werkers geworden dankzij hun grote ambitie, die mede tot stand kwam doordat zij alle kansen hebben gekregen om zichzelf te ontwikkelen, met de bijbehorende verwachting om daar ook actief mee bezig te gaan.

De verschillen tussen Generatie X en Y

In de basis bestaan beide generaties uit harde werkers, maar de manier waarop dit zich op de werkvloer uit, verschilt. Daardoor kunnen deze generaties soms met elkaar botsen. De ambitie van de Millennials kan ervoor zorgen dat zij te snel willen gaan, waarbij ze niet alleen zichzelf kunnen overvragen, maar ook sneller kunnen gaan dan de organisatie kan meebewegen. Generatie X is gewend om langzamer de carrièreladder te beklimmen en weloverwogen en zorgvuldig te werk te gaan. Hun valkuil is echter dat ze daardoor te behoudend kunnen zijn en vernieuwing daarmee afremmen.

Door hun mentaliteit van hard werken en niet zeuren hebben mensen uit Generatie X soms moeite met de ambitie van Millennials, die juist constant op zoek zijn naar meer uitdaging, meer vrijheid, meer ontwikkeling en daardoor ook vatbaarder zijn voor mentale klachten. Millennials kunnen zich hierdoor juist ergeren aan de behoudendheid van Generatie X en het gevoel hebben dat zij verandering in de weg staan.

De lessen voor Millennials en Generatie X

Vind samen het juiste tempo

Vooruitgang is essentieel en onvermijdelijk, maar wanneer dit te snel gaat kan juist een tegenovergesteld effect ontstaan. De Millennials kunnen Generatie X op weg helpen bij het vormgeven van de nieuwe plannen en de uitvoering hiervan in gang zetten. Generatie X kan de Millennials waar nodig afremmen en ervoor zorgen dat plannen grondig en op een werkbaar tempo worden uitgevoerd. Hierdoor blijft een organisatie in beweging, maar wordt het risico op overspanning en overhaast innoveren verkleind.

Profiteer van jarenlange praktijkervaring

Beide generaties beschikken over iets zeer waardevols. Generatie X, geneigd om lang bij dezelfde werkgever te werken, heeft gedurende de jaren ontzettend veel ervaring opgedaan binnen alle denkbare aspecten van hun functie, bedrijf en de markt waarin dit opereert. Deze ervaring is van onschatbare waarde voor de Millennials, die hierdoor niet zelf uit hoeven vinden welke aanpak wel en niet werkt en hoe bepaalde processen in elkaar steken.

Sta open voor nieuwe kennis en inzichten

Daar staat tegenover dat de opleiding van de Millennials een stuk recenter heeft plaatsgevonden en ze daardoor nieuwe inzichten meenemen. Door hun ambitie en wens om zichzelf steeds verder te ontwikkelen, hebben Millennials vaak voor verschillende bedrijven gewerkt. Ook deze kennis en ervaring nemen ze met zich mee. Wanneer Generatie X zich hiervoor openstelt, kunnen zij hiervan profiteren zonder zelf van baan te hoeven wisselen.

Vind de synergie van kennis, ervaring en innovatie

Wanneer de uitgebreide praktische kennis en ervaring van Generatie X en de ambitie en innovatieve vaardigheden van Millennials op de juiste manier samenkomen, komen de beste projecten tot stand. Zie elkaar als een gelijkwaardige collega en neem elkaars inbreng serieus. Verschillende generaties hoeven niet tegenover elkaar te staan op de werkvloer; het is voor iedereen gunstiger om de handen juist ineen te slaan.

Samen brengen we Millennials en Generatie X dichter bij elkaar

Wil je meer weten over de interactie tussen Millennials en Generatie X op de werkvloer? Coachpraktijk Achterhoek helpt je graag verder. Samen brengen we de uitdagingen binnen jouw afdeling of organisatie in kaart en gaan we hiermee aan de slag. Dat kan inhouden dat we zoeken naar een manier om de verschillende generaties bij elkaar te brengen, maar we kunnen je ook helpen bij het vormgeven van je onboardingprocedure voor nieuw personeel. Neem contact op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen

Gabrielle kiefmann coachpraktijk achterhoek