Zo voer je een constructief ontwikkelgesprek met je medewerkers

ontwikkelgesprek voeren

Als leidinggevende of HR-medewerker wil je natuurlijk graag op de hoogte blijven van hoe het met je medewerkers gaat, hoe zij presteren, welke ontwikkelingen hierin te zien zijn en waar ze eventueel tegenaan lopen. Daar sta je bij stil tijdens het periodieke functionerings- of ontwikkelgesprek. Vaak wordt dit gezien als hetzelfde concept, maar er is een wezenlijk verschil.

Een functioneringsgesprek gaat over hoe het nu gaat en hoe het in het verleden ging. Daaruit kunnen verbeterpunten blijken, die jij en je medewerker idealiter omzetten in een concreet plan. Bij een ontwikkelgesprek is de insteek anders; daarbij kijken jullie naar de toekomst. Welke vaardigheden of kennis wil je medewerker graag opdoen (of verbeteren)? Met welke talenten zou je medewerker graag meer willen doen? In deze blog gaan we specifiek in op het ontwikkelgesprek en hoe je dit het best kunt voeren.

Het belang van het ontwikkelgesprek

Nog steeds is het aantal openstaande vacatures groter dan het aantal werkzoekenden. Dat betekent dat bedrijven met elkaar moeten concurreren om de meest aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden aan te kunnen bieden. Dat betekent echter dat bedrijven ook goed hun best moeten doen om het huidige personeel tevreden te houden. Medewerkers die zich om welke reden dan ook niet op hun plaats voelen binnen je bedrijf, kunnen door de personeelstekorten een stuk makkelijker op zoek gaan naar ander werk. Werkgeluk is daarom een belangrijk thema voor organisaties, ook voor die van jou.

Werkgeluk wordt door verschillende factoren beïnvloed. Kunnen medewerkers goed met elkaar overweg? Vinden zij hun werk inhoudelijk interessant? Worden ze voldoende uitgedaagd? Zijn er ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers die graag hogerop willen komen? Dat zijn vragen waar je je tijdens een periodiek ontwikkelgesprek met je medewerker over buigt. Plan daar voldoende tijd voor in en eindig het gesprek niet gelijk wanneer een medewerker aangeeft tevreden te zijn. Het ontwikkelgesprek gaat niet alleen over het heden, maar ook over de toekomst.

Bereid het ontwikkelgesprek goed voor

Het liefst pakt de medewerker zelf de regie tijdens het gesprek. Dit vinden medewerkers soms lastig, maar daarin kun jij hen op weg helpen. Vraag hen voorafgaand aan het gesprek bijvoorbeeld om alvast over de volgende onderwerpen na te denken:

  • Waar ziet de medewerker zichzelf over vijf jaar?
  • Welke talenten zou de medewerker graag verder ontwikkelen?
  • Welke nieuwe vaardigheden zou je medewerker willen leren?
  • Ziet de medewerker mogelijkheden om talenten, kennis en vaardigheden op een nieuwe of betere manier in te zetten?
  • Welke ondersteuning vanuit de organisatie heeft de medewerker hiervoor nodig?

De laatste vraag laat ook aan de medewerker zien dat jij als leidinggevende of vertegenwoordiger van de bedrijfsleiding de ontwikkeling van je medewerker serieus neemt en bereid bent om hier een bijdrage aan te leveren. Hoe die bijdrage eruit ziet, dat is afhankelijk van waar de medewerker mee aan de slag wil. Soms kan dat budget zijn om een bijscholing te volgen of een congres bij te wonen, soms is dat de mogelijkheid om een deel van de werkuren aan de ontwikkelingsactiviteiten te besteden. Samen kijken jullie wat haalbaar en wenselijk is.

Maak een concreet plan

Tijdens het ontwikkelgesprek bespreken jullie hoe de medewerker zich verder wil ontwikkelen en wat hij of zij daarvoor nodig heeft van de organisatie en in hoeverre daar mogelijkheden voor zijn. Op basis van dit gesprek kunnen jullie concrete doelen opstellen en daar middels een stappenplan naartoe werken. Deze doelen kun je het best SMART opstellen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Dat maakt het evalueren van de voortgang van het ontwikkelplan in een volgend gesprek een stuk makkelijker.

Vind je het lastig om ontwikkelgesprekken te voeren met je medewerkers? Coachpraktijk Achterhoek kan je hierbij ondersteunen. Onze loopbaancoaches hebben veel ervaring op dit gebied en delen hun inzichten graag met je. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan bespreken we jouw uitdagingen bij het voeren van ontwikkelgesprekken en wat onze coaches voor je kunnen betekenen.

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen