Blijf jezelf ontwikkelen met de SLIM-subsidie

slim subsidie loopbaan

Blijven leren en ontwikkelen zou voor alle werknemers vanzelfsprekend moeten zijn. Ongeacht hun branche of de grootte van het bedrijf waar ze voor werken. Helaas blijkt uit de praktijk dat dit lang niet altijd het geval is, zeker niet in het MKB en in de horeca, landbouw en recreatiesector. Dit is voor een groot deel te wijten aan een gebrek aan zowel tijd als financiële middelen. In sommige gevallen speelt de aard van het werk ook een belangrijke rol; in sectoren waar het werk geheel of gedeeltelijk seizoensgebonden is, is ook niet altijd de ruimte om met persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan.

De SLIM-regeling

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen, dus ook mensen in het MKB of seizoensgebonden branches, heeft de overheid een subsidie in het leven geroepen. Deze stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-instellingen, kortweg SLIM-regeling, kan voor vier doeleinden worden ingezet:

  • Het laten doorlichten van het bedrijf.
  • Het inwinnen van loopbaanadviezen of ontwikkelingsadviezen.
  • Het in gang zetten van een methode die medewerkers ertoe aanzet om onder werktijd aan hun kennis en vaardigheden te werken.
  • Het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.

Dit is dus geen subsidie waarmee een vakinhoudelijke cursus kan worden gefinancierd. Wel kun je deze subsidie bijvoorbeeld gebruiken om een loopbaanexpert in te schakelen. Deze expert gaat dan met je werknemers in gesprek en achterhaalt samen met hen waar hun wensen, kansen en mogelijkheden liggen. Hier kan uit komen dat een medewerker zich het best op een bepaald gebied kan laten bijscholen, maar bijvoorbeeld ook dat een medewerker in een iets aangepaste functie beter op zijn of haar plek zou zijn.

Hoe vraag ik de SLIM-subsidie aan?

Er zijn een aantal voorwaarden aan de subsidie verbonden. Zo zijn er grenzen gesteld aan het subsidiebedrag en moet er tevens een eigen bijdrage worden gedaan. Voor het MKB geldt dat er maximaal €24.999 kan worden toegekend. Voor kleinere bedrijven geldt een eigen bijdrage van 20%, voor de grotere bedrijven is dit 40%.

Een ander belangrijk punt om in gedachten te houden bij het aanvragen van de SLIM-subsidie is de aanvraagperiode. In 2020 kan de subsidie door MKB namelijk alleen worden aangevraagd in maart of in september. Wordt de subsidie toegekend, dan moeten de te subsidiëren actiepunten binnen drie maanden van start gaan, met een maximale looptijd van twaalf maanden.

Wil je de subsidie aanvragen voor je bedrijf? Dat kan via het subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

SLIM-regeling en Coachpraktijk Achterhoek

Het is vaak lastig om zelf in te schatten hoe je met je loopbaan aan de slag kunt gaan of hoe je je medewerkers hiertoe kunt stimuleren. Door middel van loopbaanbegeleiding kun je dit alsnog bewerkstelligen. Coachpraktijk Achterhoek biedt verschillende analyses en zowel korte als intensievere trajecten waarmee duidelijk in kaart wordt gebracht hoe je medewerkers het beste uit zichzelf en hun carrière kunnen halen.

Afhankelijk van jouw wensen als bedrijfseigenaar of werkgever kunnen we samen een traject samenstellen dat past binnen de plannen die je voor je bedrijf hebt uitgewerkt. Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een loopbaanscan, bestaande uit het invullen van een online scan waarop aansluitend één coachingsessie plaatsvindt. Wil je liever achterhalen waar de talenten van je medewerkers liggen en hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden? Dan is het interessant om een TMA-analyse uit te laten voeren. Deze test wordt online gemaakt en geeft inzichten over de talenten en drijfveren van je medewerkers, waar we vervolgens in een eenmalige coachingsessie dieper op ingaan. Een volledig loopbaantraject behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden binnen de SLIM-regeling of het indienen van een aanvraag gerust contact met ons op.

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen