Waarom elke organisatie met talentontwikkeling aan de slag moet gaan

talentontwikkeling achterhoek

Talent aantrekken én behouden: voor veel organisaties zijn dit twee van hun grootste uitdagingen. Bij die tweede uitdaging speelt een ander thema rond talent ook een belangrijke rol, namelijk talent doorontwikkelen. Daarin is maatwerk essentieel, want talenten zijn niet hetzelfde als vaardigheden, dus kan het heel goed dat je daarin grote verschillen vindt tussen medewerkers met dezelfde functie. In deze blog vertellen we je daarom meer over wat talentontwikkeling inhoudt en hoe jouw organisatie ermee aan de slag kan gaan.

Het belang van talentontwikkeling

Elke generatie verschilt op bepaalde punten van de generaties daarvoor. Zo vinden jongere generaties het steeds belangrijker dat hun talenten worden gezien en de kans krijgen om te groeien. Met name Millennials stellen de doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden als een belangrijke voorwaarde in hun zoektocht naar een baan. Wanneer blijkt dat organisaties dit onvoldoende bieden, is de kans aanwezig dat men zich gaat oriënteren op een andere baan waarbij hier wél aan wordt voldaan. Zeker in deze tijd van personeelstekorten is het tevreden houden van de huidige werknemers minstens zo belangrijk als het werven van nieuw personeel. Het bieden van mogelijkheden om talenten verder te ontwikkelen is dan ook een belangrijk onderdeel van beide uitdagingen.

Te vaak denken organisaties bij de persoonlijke ontwikkeling van hun personeel alleen aan het aanleren of verbeteren van vaardigheden die rechtstreeks te maken hebben met het werk dat een medewerker doet. Hoewel dit ook belangrijk is, is dit iets anders dan talentontwikkeling. Daarbij ga je namelijk bewust op zoek naar de talenten die je medewerkers van zichzelf hebben en kijk je hoe je deze verder kunt ontwikkelen en op welke manieren deze kunnen bijdragen aan het succes van het bedrijf zelf.

Ontdek de talenten binnen jouw team

De eerste stap binnen talentontwikkeling is in gesprek gaan met je medewerkers. Je weet wat hun functie inhoudt en aan welke criteria zij moesten voldoen tijdens hun sollicitatieprocedure, maar over hun talenten weet je mogelijk nog weinig. Soms weten medewerkers zelf niet eens goed waar hun talenten liggen! Aan jou dus de taak om dat samen met hen uit te zoeken. Tijdens dit gesprek vraag je bijvoorbeeld wat iemand het leukst vindt aan zijn of haar baan, hoe hij of zij de toekomst ziet, waar hun passies liggen en waar ze zelf graag mee aan de slag zouden willen gaan. Vaak krijg je een nog completer beeld wanneer je deze vraag ook stelt aan de collega’s waar je medewerker het nauwst mee samenwerkt.

Professionele begeleiding rond talentontwikkeling

Wanneer je merkt dat jij en je medewerkers het lastig vinden om de talenten binnen je team in kaart te brengen, kun je overwegen om daarbij hulp in te schakelen. Voor het achterhalen van talenten én drijfveren maakt Coachpraktijk Achterhoek bijvoorbeeld gebruik van de TMA Talentenanalyse. Dit is een goed gefundeerde analyse waarbij medewerkers zelfstandig een vragenlijst invullen, wat resulteert in een rapport dat vervolgens tijdens een sessie met één van onze loopbaancoaches wordt besproken. De TMA Talentenanalyse gaat verder dan alleen het achterhalen van talenten en geeft ook inzichten in de mate waarin ze verder kunnen worden ontwikkeld en welke werkomgeving en leerstijl daar het best bij passen.

Coachpraktijk Achterhoek biedt verschillende mogelijkheden rond talentontwikkeling. Zo kan de TMA Talentenanalyse en de bijbehorende sessie voor individuele medewerkers worden verzorgd. Desgewenst kan dit ook worden uitgebreid tot een traject van maximaal vijf sessies, waarbij de TMA Talentenanalyse altijd centraal slaat. Ook kan de TMA Talentenanalyse worden ingezet als een teamtraining. Daarbij maakt elk teamlid vooraf de TMA Talentenanalyse en bespreekt hij of zij die individueel met één van onze coaches, waarna een teamrapportage wordt opgesteld. Deze rapportage vormt de basis van één of meerdere teamsessies, waarin de rapportage met je team wordt besproken. Vervolgens gaan we door gerichte groepsopdrachten aan de slag met de inzichten uit de rapportage.

Aan de slag!

Zodra je zicht hebt op de talenten binnen je team en hoe je medewerkers deze verder kunnen ontwikkelen, is het tijd om aan de slag te gaan. Zorg dat hier een concreet plan voor komt en bied je medewerkers ook de tijd en eventueel middelen die zij nodig hebben om dit plan daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Plan structureel momenten in om de voortgang te bespreken, zodat het plan niet in een la verdwijnt. Heeft een medewerker alle stappen in het plan afgerond? Ga dan samen op zoek naar manieren waarop je medewerker de nieuwe kennis en vaardigheden kan inzetten en naar nieuwe ontwikkeluitdagingen. Gaat de uitvoering van het plan minder goed? Controleer dan of de medewerker wel voldoende de mogelijkheid krijgt om aan het plan te werken en welke andere omstandigheden er eventueel spelen. Mogelijk is het nodig om de werksituatie of het plan zelf dan bij te stellen.

Wil je meer weten over talentontwikkeling en hoe Coachpraktijk Achterhoek jouw organisatie daarbij kan ondersteunen? Neem gerust contact op.

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen