Werken in coronatijd: steun en bijscholing

De coronacrisis heeft impact op ons allemaal gemaakt. Op professioneel vlak, persoonlijk vlak, misschien wel allebei. Allemaal ondervinden we de gevolgen van deze crisis en de vele maatregelen die zijn getroffen om erger te voorkomen. De overheid is hierdoor voor een zware taak komen te staan: zo veel mogelijk mensen in bescherming nemen. Die bescherming is in de eerste plaats natuurlijk op het gebied van de volksgezondheid, maar geldt uiteindelijk ook voor de arbeidsmarkt.

Overheidssteun voor ondernemers, bedrijven en hun personeel

Door de maatregelen zitten veel mensen nu thuis zonder werk of met significant minder werk dan voorheen. In de eerste instantie werd een pakket aan financiële noodmaatregelen aangekondigd waar iedereen die daar behoefte aan had gebruik van kon maken; de toetsing volgt achteraf. Zo werd voorkomen dat mensen onmiddellijk in de problemen zouden raken. Dit pakket loopt tot eind mei, wat betekent dat er onlangs gekeken moest worden naar de mate waarin en de manier waarop de financiële steun voor bedrijven en ondernemers zou worden voortgezet.

Het nieuwe steunpakket, dat zal zeer waarschijnlijk opnieuw voor drie maanden gaan gelden. Dit keer wil de coalitie echter een meer op maat gemaakt pakket voor verschillende sectoren en personen, waaraan tevens meer regels en verplichtingen worden gekoppeld. De meeste, reeds bestaande steunmaatregelen worden verlengd, hoewel de voorwaarden hier en daar worden gewijzigd of aangescherpt. Hierover lees je meer op de website van de Rijksoverheid. Opvallend is de komst van twee nieuwe steunmaatregelen. Dit zijn een tegemoetkoming in vaste lasten voor het MKB, met name in de zwaarst getroffen sectoren, en de mogelijkheid om kosteloos bijscholing te volgen of ontwikkeladviezen in te winnen. Dit laatste is beschikbaar voor iedereen die op enige wijze door de coronacrisis is getroffen.

NL leert door

Op 20 mei maakte minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend hoe de steunmaatregelen er de komende tijd uit zal zien. De nieuwe toevoeging van kosteloze online bijscholing en adviezen, heet NL leert door. Mensen die door corona (gedeeltelijk) werkloos zijn geworden of dit in de toekomst verwachten te worden, kunnen zich via deze regeling laten omscholen naar een ander beroep waar nu of later veel behoefte aan is. Voor bedrijven die gebruik maken van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) wordt het zelfs verplicht gesteld om werknemers te stimuleren om bij- of omscholing te volgen. Voor dit onderdeel heeft de overheid 50 miljoen uitgetrokken

Er is meer duidelijk over het crisisprogramma NL leert door. Naast werkenden krijgen ook werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om adviezen in te winnen van een loopbaancoach, die jou helpt bij het vinden van een aangepast of compleet nieuw beroep.
Van werkgevers wordt verwacht dat ze hun werknemers stimuleren van deze regeling gebruik te maken en actief het gesprek aangaan over leren en ontwikkelen.

Hoe toekomstbestendig is jouw loopbaan?

Wanneer jij door de coronacrisis je huidige beroep niet of minder kunt uitoefenen, kun je overwegen om gebruik te gaan maken van deze regeling. Misschien heb je al een beroep op het oog waarnaar je graag omgeschoold zou willen worden. Maar misschien weet je juist helemaal niet waar je überhaupt moet beginnen. Loopbaanbegeleiding kan in dat geval duidelijkheid scheppen en jou helpen om een passende nieuwe of aangepaste functie te vinden.

Coachpraktijk Achterhoek helpt jou ook in deze moeilijke tijd graag verder.
Je kunt voor een gesubsidieerd, gratis loopbaanadvies bij Coachpraktijk Achterhoek terecht.
Lees meer over het gratis loopbaanadvies of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Dit blog is geactualiseerd op 28-7-2020.

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen