Werkgeluk in het onderwijs: blijf in beweging!

De mate van werkgeluk onder werknemers is bepalend voor het succes van het bedrijf waar zij voor werken. Werknemers die hun werk met plezier doen en hier voldoening uit halen, presteren doorgaans namelijk beter dan mensen die gedurende hun werkdag vooral snakken naar het moment waarop ze weer naar huis mogen. In sommige sectoren gaat het belang van werkgeluk nog veel verder dan alleen het succes van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, waar de nieuwe generatie wordt voorbereid op hun toetreding tot de maatschappij. Juist hier is werkgeluk onder de docenten en andere betrokken medewerkers ontzettend belangrijk, maar helaas wordt hier in deze sector onvoldoende aandacht aan besteed. Het is tijd om daar verandering in te brengen.

Maak ruimte voor je eigen ontwikkeling

Werkgeluk wordt door verschillende factoren bepaald. De collega’s waar men mee samenwerkt, de leidinggevenden, de bedrijfscultuur en de inhoud van het werk zelf, maar ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de ruimte die hij of zij krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen spelen een grote rol. Helaas lijkt loopbaanontwikkeling in het onderwijs grotendeels stil te liggen. Dat heeft deels te maken met de hoge werkdruk, waardoor men geen ruimte kan vinden voor de eigen ontwikkeling. Het lerarentekort wordt steeds groter, terwijl de groepsgrootte in het onderwijs ook groter wordt, waardoor overspanning weer op de loer ligt, met mogelijk stressgerelateerd uitval als gevolg. Dat vergroot het lerarentekort verder, waardoor we kijken naar een neerwaarts spiraal.

Ondanks de grote werkdruk is het belangrijk om ruimte te creëren voor de persoonlijke ontwikkeling van docenten. Wanneer zij het gevoel krijgen dat hun persoonlijke ontwikkeling serieus wordt genomen en wordt aangemoedigd, voelen zij zich meer gezien en betrokken bij hun werk. Erkenning en betrokkenheid zijn cruciaal voor zowel het behouden van medewerkers als het verbeteren van hun werkgeluk.

Daarnaast kan men stellen dat persoonlijke ontwikkeling noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. De samenleving verandert constant. Daarom zou het niet meer dan logisch moeten zijn dat docenten, die soms decennialang hetzelfde werk blijven doen, ook in ontwikkeling blijven. Leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat past binnen deze tijd. Dat is uitstekend te verenigen met de plicht die alle medewerkers, dus ook docenten, richting zichzelf zouden moeten voelen, namelijk om zelf ook steeds in ontwikkeling te blijven.

Zoek de overlap in jullie ontwikkelbehoeften

Het is echter niet aan de docenten alleen om met hun ontwikkeling aan de slag te gaan. Wanneer er vanuit hun leidinggevenden weinig ondersteuning of interesse wordt getoond voor de bijscholing van docenten en het toepassen van de kennis en vaardigheden die zij hier leren, kunnen docenten gedemotiveerd raken en er qua werkgeluk juist op achteruit gaan. Echter, het is ook niet de hoofdverantwoordelijkheid van leidinggevenden om ontwikkeltrajecten te kiezen en deze aan hun personeel op te leggen. De bedoeling is dat beide partijen met elkaar in gesprek gaan en samen de mogelijkheden in kaart brengen. Vaak is er best veel overlap tussen de individuele drijfveren en talenten van docenten en de belangen van hun onderwijsinstelling en leerlingen. De uitdaging is om die overlap samen te vinden en een loopbaantraject te ontwikkelen dat daarbij past.

Laat je gerust op weg helpen

Ben je docent en wil je met je ontwikkeling aan de slag? De gratis Loopbaan Competentie Tool van Marika Kuijpers kan je daarbij op weg helpen. Je brengt zo je drijfveren, talenten en mogelijkheden in kaart, wat je als basis kunt gebruiken bij het vormgeven van jouw eigen ontwikkeltraject.

Loopbaan Competentie Tool
Om je op weg te helpen met je eigen ontwikkeling ontwikkelde Marika Kuijpers in opdracht van de VO-raad de Loopbaan Competentie Tool. Met deze tool breng je je persoonlijke mogelijkheden en drijfveren in kaart. Zo neem je zelf de regie in je persoonlijke ontwikkeling en blijf je je tijdens je hele loopbaan ontwikkelen.

Wil je de uitslag samen met een loopbaanprofessional bespreken? Coachpraktijk Achterhoek ondersteunt organisaties en individuele werknemers graag op dit gebied. Dat kan bijvoorbeeld door teambuildingworkshops over duurzame inzetbaarheid, talenten en drijfveren, werkgeluk en omgaan met stress. Ook kunnen wij medewerkers op individueel niveau begeleiden bij het vormgeven van hun ontwikkeltraject en het leren omgaan met andere uitdagingen binnen hun carrièrepad. Neem gerust contact op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Meer berichten

Hoe kan ik je helpen

Gabrielle kiefmann coachpraktijk achterhoek